ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังพง (วัดถ้ำเขาช่องลม) ซ.อน. 3152 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดถ้ำตะพาบ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดคลองตะขาบ ซ.อน. 3058 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดเขาเชือกเจริญธรรม ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนวัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านวังพง ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ ซ.อน. 3058 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยตำบลวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
เขาถ้ำตะพาบ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง