ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคตคลองหวาย ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสมณีศรีพัฒนาราม ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดน้ำพุราษฎร์บำรุง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองธรรมาราม ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านคลองหวาย ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านห้วยคตคลองหวาย ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลคอกควาย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
คริสตจักรทุ่งน้อย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง