ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดผาทั่ง ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดผาทั่ง ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลห้วยแห้ง ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
บ้านลีลาวดี ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง