ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่หนองแก ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสวนพลู ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านน้อยป่าแฝก ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวงบนเขา ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวง (วัดล่าง) ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพคล้าย ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดกกเต็น ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพคล้าย ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านพุต่อ ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011-333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สวนสวรรค์ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง