ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยป่าปก ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองปรือ ซ.อน. 4004 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านไร่ ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดถ้ำเขาวง ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านศาลาคลอง ซ.อน. 5005 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านพุบอน ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนจตุพร ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ศูนย์ศิลป์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซ.เทศบาล 8 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาศรีเทพ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3282 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
หมู่บ้านจักสาน ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ร้านอาหารไทยแพแม่น้ำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ถ้ำศูนย์ตาธรรม ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ถ้ำป่าหวาย ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ถ้ำเขาช่องลม ซ.อน. 5005 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สวนห้วยป่าปกรีสอร์ท ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
คริสตจักรสัมพันธ์บ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011-3282 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีขนส่งตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ฮาร์ท เบเกอรี่ 381 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 056-539-069
บ้านสวน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 081-8880206
ครัวอนันต์ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 056-539-035 ?
คุณน้อย ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ครัวแอนนา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 056-539-035
ครัวบ้านใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง