ค้นพบจำนวน 193 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคตคลองหวาย ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่ง ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ตำบลคอกควาย ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่หนองแก ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่มกล้วย ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดใหม่ชิตประชาราม ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยป่าปก ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยบง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองหูลิง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองหิน ซ.อน. 3033 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองปรือ ซ.อน. 4004 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองแกสามัคคี ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสายรุ้งทอง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสวนพลู ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสมณีศรีพัฒนาราม ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังพง (วัดถ้ำเขาช่องลม) ซ.อน. 3152 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังตอ ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดไร่พริก ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเมืองการุ้ง ถ., 7 ฝั่งตะวันออก, ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดมกุฏวนาราม (วัดตะกรุด) ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดพุกร่างคีรีวงศ์ ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดผาทั่ง ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดบ้านไร่ ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านน้อยป่าแฝก ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านจัน ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดน้ำพุราษฎร์บำรุง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวงบนเขา ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวง (วัดล่าง) ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพเจริญธรรม ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดทัพคล้าย ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองธรรมาราม ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดถ้ำตะพาบ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดถ้ำเขาวง ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเจ้าวัด ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดคลองโป่ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดคลองตะขาบ ซ.อน. 3058 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดเขาเชือกเจริญธรรม ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดกกเต็น ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดผาทั่ง ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพคล้าย ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน ซ.อน. 2025 ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี ซ.อน. 3033 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหนองอาสา ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย ซ.อน. 3033 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านศาลาคลอง ซ.อน. 5005 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านวังพง ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง