ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดรัตนาราม (วัดขุนแก้ว) ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมโนราช ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งป่าจาน ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยดงขวาง ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง