ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมงคลรัตนคีรี (วัดเขาระแหง) ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนมงคลรัตนคีรี ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยหนองไผ่ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง