ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมกแถว ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลวงพ่อเจ็ก ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองพลาง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยบ้านหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอพยุหะคีรี ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลสุโขทัย ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง