ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม (ดจ.) ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ้านใหม่ ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดน้ำพุพรหมจริยาวาส ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเทพนิมิตร ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดถ้ำรัตนคีรี ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเขาน้อย ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดเทพนิมิต (เกตุขจรพิทยา) ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านเขากวางทอง ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ถ้ำหุบป่าตาด ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
เขาปลาร้า ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง