ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดสามัคคีรังสรรค์ ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดลานหญ้าคา ซ.อน. 3024 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านวังผาลาด ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยบ้านป่าหมาก ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยตำบลเขาบางแกรก ซ.เทศบาล 5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาบางแพรก ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
คริสตจักรทุ่งนา ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง