ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยขานาง (วัดหลวงพ่อพลอย) ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดวังบรเพชร (วัดมะพร้าวสูง) ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเกาะตาซ้ง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนมะพร้าวสูง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยขานาง ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเนินพยอม (ประชาอุทิศ) ซ.อน. 2047 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลทุ่งโพ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง