ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองนางนวล ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดอัมพวัน (วัดป่ากล้วย) ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยพระจันทร์ ซ.เนินหมอมี ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดปทุมทอง (วัดทับแต้) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ (ประชาวิทยาคาร) ซ.อน. 3142 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดปทุมทอง (สหประชาสรรค์วิทยา) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยหนองนางนวล ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีใบยาศรีสำโรง (โรงงานยาสูบ) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกโค้งโพธิ์ ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลแสวงหา ถ.พลพลานุเคราะห์ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013-333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
บ้านสีส้ม 292 หมู่5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 085-1745788
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง