ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองจิกยาว (วัดอำเภอทัพทัน) ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังศรีธาธรรมธราราม ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเพชรกาฬสินธุ์ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดผาลาดธาราราม (วัดท่าชะอม) ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดป่าพริก ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดตลุกดู่ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลรจนา ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิตเสมาประชาบำรุง) ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว (อำเภอทัพทัน) ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านถนนใหม่ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลตลุกดู่ ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามแยกพระประโทน ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีตำรวจภูธรตำบลตลุกดู่ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ถ้ำเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง