ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดตลุกหมู ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยหนองกลางดง ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านเหียงงาม ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง