ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยายดา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองกระดี่นอก ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองกระดี่ ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองเมน ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองยายดา ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013-3456 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง