ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหม้อ 49 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสหสามัคคีธรรมาราม (บ้านเขาลูกช้าง) ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาน้อย ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาน้อย (วัดอุโบสถ) ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
เขื่อนวังรอ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง