ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนาไทย 14 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดมะเดื่อ ซ.อน. 4018 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนาไทย ซ.3221 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3221 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง