ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดทัพทันวัฒนาราม ซ.วัดทัพทัน 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ซ.3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนชุมชนวัดทัพทัน (อุดมพิทยา) ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดงเจริญ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทัพทัน ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
คริสตจักรสัมพันธ์ทัพทัน ซ.อน. 4018 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319-3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง