ค้นพบจำนวน 110 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าปล้อง 79 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหม้อ 49 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสระ 27 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยายดา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งพง ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนาไทย 14 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขี้ฝอย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองสระ ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองไผ่ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองนกยูง ซ.อน. 5006 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองจิกยาว (วัดอำเภอทัพทัน) ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองขุย ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองกระดี่นอก ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองกระดี่ ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสหสามัคคีธรรมาราม (บ้านเขาลูกช้าง) ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสวนขวัญ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังสาริกา ซ.อน. 2003 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังศรีธาธรรมธราราม ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดมะเดื่อ ซ.อน. 4018 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเพชรกาฬสินธุ์ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดผาลาดธาราราม (วัดท่าชะอม) ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดป่าพริก ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดทุ่งหลวง ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดทุ่งนาไทย ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดทัพทันวัฒนาราม ซ.วัดทัพทัน 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดตลุกหมู ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดตลุกดู่ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดดอนหวาย ซ.3319 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดดงพิกุล ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาน้อย ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาน้อย (วัดอุโบสถ) ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดเขาโคกโค ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลรจนา ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองสระ (อุเทศประชาสรรค์) ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดหนองนกยูง ซ.อน. 5006 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดวังสาริกา ซ.อน. 2003 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิตเสมาประชาบำรุง) ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดดอนหวาย ซ.3319 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดดงพิกุล ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดเขาปฐวี ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนวัดเขาโคกโค (เจิมวิทยา) ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ซ.อน. 2003 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.อน. 4022 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองเมน ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว (อำเภอหนองฉาง) ซ.อน. 5006 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว (อำเภอทัพทัน) ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านหนองขุย ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านเนินเคว่า ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านถนนใหม่ ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.3319 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ซ.3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนชุมชนวัดทัพทัน (อุดมพิทยา) ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยหนองสระ ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยหนองกลางดง ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านเหียงงาม ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านคอดยาง ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านเขาปฐวี ซ.อน. 4022 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านขวัญ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองหญ้าปล้อง ซ.3319 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองยายดา ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งพง ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนาไทย ซ.3221 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลตลุกดู่ ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลเขาขี้ฝ่อย ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามแยกพระประโทน ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา ซ.3221 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอดงเจริญ ซ.อน. 4003 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3221 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง