ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแก ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองแก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดท่าโพ ซ.อน. 2008 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหนองแก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดท่าโพ ซ.อน. 2008 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง