ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าซุง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดทาคอลิก ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนบ้านท่าซุง ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลท่าซุง ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือจ้าง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง