ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขวาง ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองสลิด ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองตางู ซ.3220 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดดอนขวางสามัคคีธรรม ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนหนองตางู ซ.3220 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดหนองสลิด ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยดอนขวาง ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง