ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะแกกรัง 28 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอุโปสถาราม ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดบุมทรัพย์ ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดบางกุ้ง ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดเนินตูม ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดอุโปสถาราม ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดจักษา ซ.อบจ. อน. ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนบ้านเนินตูม ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลสะแกกรัง ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.อบจ. อน. ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารจวนทอง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ภัตตาคารนมสด ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงแรม 333 เฮ้าส์ ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ครัวพรอีสาน 298 หมู่2 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-571-258
ครัวสะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-520-128 ?
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง