ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำซึม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเทโพ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี หมู่3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 160 หมู่1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดอัมพวัน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดภูมิธรรม ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดท่าทอง ซ.3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดท่าซุง ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาอุทิศ) ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนบ้านท่าทอง ซ.3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านปากกะบาด ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลน้ำซึม ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลท่าซึม ซ.3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยเกาะเทโพ ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
หน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงพระราม 2 ซ.333 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองนนทบุรี ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ซ.ตั้งใจงาม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.333 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารชุมชวนชม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
คริสตจักรรุ่งอโณทัย ซ.333 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265-3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือจ้าง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ศาลาโค้ก 60 ถ.อุทัย-มโนรมย์ หมู่2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-510348
พรหมท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-502-585
Ruan Thiwa (เรือนทิวา) ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ครัวดวงจันทร์ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง