ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไผ่ไทรงาม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดป่าเขาสักประเสริฐดี ซ.อบจ. นว. 101058 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปรางค์สุดยอด ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสวรรค์สีมาราม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสถาพร ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทรัพย์มากเจริญธรรม ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาวังชุมพร ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านวังชุมพร ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านปางสุด ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยตลุกข่อยน้ำ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เล่ย์ ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072-3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง