ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลิ่งสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองน้ำโจน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองไทร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกัลยานิคม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
เขาโมโกจู ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
วัดใหม่สี่แยก ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหินดาดสามัคคีธรรม ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองเย็นสามัคคี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไผ่ไทรงาม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองบอนใต้ ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไทร ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสีมาราม (ดงยาง) ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสายทองวัฒนาราม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสระหลวง ซ.อบต. ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดศรีกัลยานิคม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังป่าใหญ่ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังน้ำขาว ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดลานตะแบก ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดราษฎร์ศรีพัฒนาราม (วัดบ้านตะกรุด) ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดแม่วงก์ ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดมฤคทายวัน ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดพรหมรังษี ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปางมะกอ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปางชัย ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดป่าเขาสักประเสริฐดี ซ.อบจ. นว. 101058 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปากดงศรัทธาธรรม ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปรางค์สุดยอด ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดบ้านเปราะ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเนินใหม่สิทธิมงคล ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดธารมะยม ซ.3504 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสวรรค์สีมาราม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสถาพร ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพมงคลทอง ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทุ่งรวงทอง ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทรัพย์สมบูรณ์ ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทรัพย์มากเจริญธรรม ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดถังแดง ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดซับมะม่วงงาม ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดคลองม่วง ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาวังชุมพร ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาแม่กระทู้รัตนาราม ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาพรหมวิหาร ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเกาะแก้ว ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านหินดาด ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านสระหลวง ซ.อบต. ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านวังป่าใหญ่ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านวังชุมพร ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านลานตะแบก ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านเปราะ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านปางสุด ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านปางชัย ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านเนินใหม่ ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านตะกรุด ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านคลองม่วง ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนธารมะยม ซ.3504 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านทุ่งสาคร ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านตลิ่งสูง ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำโจน ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านคลองไทร ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยตำบลวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยตลุกข่อยน้ำ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยเกาะแก้ว ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยกัลยานิคม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ซ.3504 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่วงก์ ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เล่ย์ ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
แก่งเกาะใหญ่ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072-3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง