ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดนิเวศวุฒาราม (วัดดอนดู่) ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเทพสามัคคีธรรม ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกา ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084-117 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง