ค้นพบจำนวน 501 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลัก ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะคลอง ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก่ง ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทร ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระนอน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงน้ำใส ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกลัด ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทอง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าซุด ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกรียงไกรใต้ ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครสวรรค์ 401 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม ถ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ใต้ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพสะพานดำ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอัมพวัน (วัดดอนใหญ่) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอมรประสิทธิ์ ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดใหม่บวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) ซ.เทศบาล 10 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดหาดทรายงาม ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองปลิง ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองกระทุ่ม (วัดเขาหลวง) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดหนองกระโดน ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสุวรรณคีรี (วัดเขาขาด) ซ.อ้อมเขาโกรกพม่า ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสุบรรณาราม ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสุคตวราราม ถ.,สวรรค์วิถี 50, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสันติธรรม ซ.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสันคู ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสังฆมงคล ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสวรรค์วิถีธรรมมาราม ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสวรรค์ธาราม ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสรรค์ประชากร ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสโมสร ซ.225 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสมานประชาชน ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศาลจ้าว (วัดสกุลณีอนุสรณ์) ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีอุทุมพร ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีอุทุมพร (วัดวังเดื่อ) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีอัมพวัลย์ ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) ซ.3005 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีสวรรค์สังฆราช (วัดถือน้ำ) ถ.,สวรรค์วิถี 67, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีวรรณาราม ซ.นว. 4066 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีมงคล ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีประชาสรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีเจริญธรรม ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังหิน ซ.นว. 1098 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังหยวกใต้ ซ.นว. 1098 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังสวัสดี ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดวังยาง ซ.อบจ. นว. 012012 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังไผ่ ซ.อบจ. นว. 011007 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังประชานิมิตร (วัดวังเลา) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดราษฎร์บำรุง ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดยางงาม ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดมหาโพธิใต้ ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดมโนราษฎร์ (วัดหนองตายาย) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดโพธาราม ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพุทธมงคลนิมิต ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม (เขาดินใต้) ซ.สะพานหลวงพ่อเฮงประชานุสรณ์ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพระบางมงคล ถ.จักรวาล ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพรหมจริยาวาส ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดผาแดง ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดป่าเรไลย์ ถ.,สวรรค์วิถี 67, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดปากน้ำโพเหนือ ซ.225 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดปากน้ำโพใต้ ซ.225 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบึงน้ำใส ซ.นว. 3041 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบ้านไร่ ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบ้านบ่อพยอม ซ.นว. 1098 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดบ้านแก่ง ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบางม่วง ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบวรประชาสัคค์ (วัดหนองบอน) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดบริรักษ์ประชาสาร ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดเนินมะขามงาม ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดนิเวศวุฒาราม (วัดดอนดู่) ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดไทรเหนือ ถ.,โกสีย์ 12, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดไทรใต้ ถ.,โกสีย์ 32, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเทพสามัคคีธรรม ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเทพนิมิตร ซ.1 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าทอง ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าดินแดง ซ.นว. 3041 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดทัพชุมพล ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง