ค้นพบจำนวน 2,212 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 23
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดง ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิกรี ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิกรี ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไร่ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังข่อย ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังข่อย ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหญ่ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทอง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน 76 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาใหญ่ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตางู ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูกวาง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดสูง ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหวาย ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนนใต้ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลัก ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยวารีใต้ ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยถั่วใต้ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าขาว ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสังข์ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่4 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองละมาน ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอนใต้ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนมวัว ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะคลอง ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองดู่ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิกทรายมูล จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขี้วัว ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขว้าว ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกลอย ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพเหนือ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโขมง ตำบลสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโก หนองกระเจา ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแอก ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ตำบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก่ง ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสลา ถ.พหลโยธิน ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต่าใต้ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายลำโพงใต้ 23/3 หมู่10 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายลำโพงเหนือ ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันเนิน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระทะเล ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มเสี้ยว ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทร ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังคาง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแรต ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำพยนต์ ถ.พหลโยธิน ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานหมาไน จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดยาว ตำบลลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดทิพรส ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางตาล ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบมะขาม ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบแก ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุมะค่า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุขมิ้น ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง