ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 14 เหนือ ตำบลคลองใหญ่ หมู่5 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ 62 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพระผู้ไถ่เสาวภา ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเชี่ยวโอสถ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ที่ว่าการอำเภอสามโก้ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-3369 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีรถไฟองครักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 081-734 2133
037-391295
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง