ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ หมู่1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วัดอำภาศิริวงศ์ ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดบุญเขต (วัดบางนางเล็ก) ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดคลองเทพโลก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162 ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ที่ว่าการอำเภอวังม่วง ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ ซ.ตลาดองครักษ์ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ถ.28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง