ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่11 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่3 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเตยน้อย ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ ซ.อบต. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบึงพระอาจารย์ ซ.นย. 2008 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านเตยน้อย ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยตำบลบางสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ สาขาบางสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ซ.อบต. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดศรีกุเลชา ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดใหม่โยทะกา ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดคลองเฆ่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีรถไฟโยทะกา ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีรถไฟคลองยี่สิบเอ็ด ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง