ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ตำบลศรีกะอาง ถ.บ้านนา-กะเหรี่ยง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
วัดอินประชาราม ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดศรีกะอาง ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดละว้า ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดรางตะเคียนศรัทธาธรรม ซ.นย. 5025 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาหัวนา ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาคอก ถ.พิษณุโลกประชานารถ ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านหนองรี ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านละว้า ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
น้ำตกกะอาง ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค่ายพักแรมศรีกะอาง ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง