ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโปร่งไผ่จันทรังษี ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านเขาเพิ่ม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง