ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกร่างประตูวัง ตำบลป่าขะ หมู่7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดป่าขะ ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านกร่างประตูวัง ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง