ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง หมู่6 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ขวาง ตำบลอาษา หมู่3 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมไม้ย้อย ตำบลพิกุลออก หมู่10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดแหลมไม้ย้อย ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดสะพาน (วัดหลวงพ่อเกิด) ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวิหารขาวเจติยาราม ซ.เทศบาล 24 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวังบัว ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพระโต ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดกุฏีเตี้ย ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย (ประชาสัมมนาคาร) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยไผ่ขวาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านแหลมไม้ย้อย ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านคลอง 30 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลบ้านนา ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง