ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางอ้อ ตำบลบางอ้อ หมู่5 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล 53-54 ถ.รังสิต-นครนายก (ทางหลวง 305) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอัมพวัน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดประชานิมิต (วัดหนองบัวตาโต้) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านคลอง 30 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบางอ้อใน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทางกระบือ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 30 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ซ.โยธาธิการ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบางมงคล (ประสิทธิ์ชนาคาร) ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนตลาดสีแยก ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านบางอ้อ ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
มัสยิดอีมาดุดดีน ซ.โยธาธิการ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง