ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง ถ.บ้านนา-บางอ้อ หมู่2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดท่าทราย (วัดหลวงปู่ชม) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง