ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก หมู่1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพริก ตำบลบ้านพริก ถ.สุวรรณศร หมู่8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเจริญสุขศรัทธาธรรม ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะแก้วอรุณคาม ซ.3045 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธรรม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านพริก (มะลิวัลย์อนุสรณ์) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 33 ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยตำบลหนองหมู ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยตำบลบ้านพริก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร ซ.3045 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง