ค้นพบจำนวน 147 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลบ้านพร้าว หมู่1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก หมู่1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ตำบลศรีกะอาง ถ.บ้านนา-กะเหรี่ยง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพริก ตำบลบ้านพริก ถ.สุวรรณศร หมู่8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางอ้อ ตำบลบางอ้อ หมู่5 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางกระบือ ตำบลบ้านพร้าว หมู่11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง ถ.บ้านนา-บางอ้อ หมู่2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง หมู่6 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกร่างประตูวัง ตำบลป่าขะ หมู่7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ขวาง ตำบลอาษา หมู่3 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมไม้ย้อย ตำบลพิกุลออก หมู่10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล 53-54 ถ.รังสิต-นครนายก (ทางหลวง 305) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ซ.เทศบาล18 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอินประชาราม ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอัมพวัน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดแหลมไม้ย้อย ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดหนองรี ซ.นย. 2013 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดสะพาน (วัดหลวงพ่อเกิด) ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดสมอบุญคง ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดศรีกะอาง ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวิหารขาวเจติยาราม ซ.เทศบาล 24 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดวังบัว ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดละว้า ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดรางตะเคียนศรัทธาธรรม ซ.นย. 5025 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดไม้รวก ซ.3222 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพิกุลแก้ว ซ.เทศบาล 24 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดพระโต ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโปร่งไผ่จันทรังษี ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดป่าขะ ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดประชานิมิต (วัดหนองบัวตาโต้) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านพร้าว ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบ้านคลอง 30 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดบางอ้อใน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดท่าทราย (วัดหลวงปู่ชม) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทางกระบือ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทองย้อย ซ.เทศบาล 9 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทองจรรยา ซ.รพช. ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดช้าง ซ.เทศบาล 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเจริญสุขศรัทธาธรรม ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดคาทอลิกพระคริสตประจักษ์ ซ.รพช. ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาหัวนา ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเขาคอก ถ.พิษณุโลกประชานารถ ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดเกาะแก้วอรุณคาม ซ.3045 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดกุฏีเตี้ย ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดกระดาน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ซ.เทศบาล 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย (ประชาสัมมนาคาร) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองรี ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2013 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธรรม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ซ.เทศบาล 24 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) ซ.เทศบาล 11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองจรรยา ซ.รพช. ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านพริก (มะลิวัลย์อนุสรณ์) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 33 ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 30 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ซ.โยธาธิการ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบางมงคล (ประสิทธิ์ชนาคาร) ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง