ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง หมู่3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า) ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ศรี ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบุ่งเข้สุขาราม ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบมข้าว ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดตะเคียนทอง ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดกลางโสภา ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง