ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ล้อม ตำบลปากพลี 95 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี หมู่4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ปากพลี ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ถ.สุวรรณศร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านไผ่ล้อม ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีรถไฟบ้านปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง