ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงข่า ตำบลเกาะโพธิ์ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดจินดาราม (วัดดงข่า) ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวันครู 2504 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านสะแกซึง ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านดงข่า ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง