ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลเกาะหวาย 222 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดฝั่งคลอง ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่าแดง ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดคลองตะเคียน ซ.เทศบาล 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะหวาย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านดงแขวน ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดเกาะหวาย) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สวนอาหารลุงนวย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี ซ.เทศบาล 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงแรมเกาะหวายบังกะโล ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288-33 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง