ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาจีด ตำบลพรหมณี หมู่15 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากกระทุ่ม ตำบลพรหมณี หมู่7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี หมู่11 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99/6001 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองเตย ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสันตยาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังปลาจีด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดธรรมปัญญา ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโคกลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาน้อย ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเกาะกระชาย ซ.สุวรรณศร 6 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดโคกลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ซ.สุวรรณศร 6 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านวังปลาจีด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยปากกระทุ่ม ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านวังปลาจืด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านตอไม้แดง ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานกักขังกลางปทุมธานี ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมชัยบาดาล บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
อ้อมน้อยพลาซ่า ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ร้านอาหารเรือนไทย ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงแรมสตาร์รีสอร์ท ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
หมู่บ้านตีมีดอรัญญิก ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
คริสตจักรแห่งความรักนครนายก ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3052-33-3428 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3428-305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 037-393010-5 ต่อ 62961-3
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ซ.- ถ.- หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง