ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากช่อง ตำบลเขาพระ 90 หมู่10 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ หมู่5 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 90 หมู่7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสมบูรณ์สามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุหย่อง ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านวังรี ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาพระ ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาทุเรียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดกุดตะเคียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านปากช่อง ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยเขาทุเรียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ด่านตรวจรถโดยสารนวนคร (ขาเข้า) ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วังรีรีสอร์ท ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ชมพู่-ม่วงรีสอร์ท ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
อิงดอยรีสอร์ท ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง