ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขานางบวช ตำบลสาริกา หมู่5 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสวนหงษ์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์งาม ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านใหม่ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านบุ่ง ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดถ้ำสาริกา ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดตำหนัก ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดชำนาญรังสรรค์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาราชสีห์ ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขานางบวช ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเขาแดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนสาริกา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านเขานางบวช ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยตำบลบ้านดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีโทรคมนาคมห้วยหินลาด ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีทดลองและขยายพันธ์พืชพิจิตร ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
น้ำตกสาริกา ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
น้ำตกลานรัก ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ถ้ำสาริกา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โฮมแอนด์ฮิลล์รีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ริมธารรีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ขวัญนครเมาท์เท่นวิวรีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
บ้านสวนสาริการีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ภูมินทร์รีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
บ้านแก้วรีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ช่อชะม่วงรีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ธิดาแกรนด์วิวรีสอร์ท ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ภูโอบ-น้ำใสคันทรีรีสอร์ท ซ.3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049-3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง