ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนาวา ตำบลศรีนาวา หมู่6 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดห้วยโรง ซ.ชลประสิทธิ์ 14 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองโพธิ์ ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดหนองจิก ซ.Thanon Chon Prasit ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโสภาประชาสรรค์ (วัดเกาะเรียง) ซ.เทศบาล 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดนาบุญ ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าซุง ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโคกกรวด ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดคีรีวัน ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเกาะทอง ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดคีรีวัน ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยศรีนาวา ซ.เทศบาล 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานกักขังชายธัญญบุรี ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง