ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย หมู่3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหญ่โพธาราม (วัดกลาง) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าทราย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าทราย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดดอนยอ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านชวดบัว ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง